UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

2019

Oznam

Plánovaná včelárska výstava v termíne od 8.11. do 24.11. 2019 bude nahradená včelárskou poradňou s možnosťou zakúpenia včelích produktov od lokálnych včelárov...

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Pravidlá fotosúťaže

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie tropických motýľov, ktoré vznikli vo výstavných priestoroch BZ v období konania výstavy od 17.5. do 30.6.2019.

Butterfly show

living exotic butterflies in the tropical greenhouse
May 17th – June 30th 2019

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiaca jún ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max.25 účastníkov).

Oznam

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach je opäť otvorená, navštíviť môžete všetky sprístupnené expozície počas aktuálnych otváracích hodín.

Oznam o uzatvorení skleníka

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu prípravy výstavy „Motýle exotických trópov“ bude tropický skleník Viktória od 2. 5. do 16. 5. 2019 uzavretý.