UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2019

Butterfly show

living exotic butterflies in the tropical greenhouse
May 17th – June 30th 2019

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiaca jún ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max.25 účastníkov).

Oznam o uzatvorení skleníka

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu prípravy výstavy „Motýle exotických trópov“ bude tropický skleník Viktória od 2. 5. do 16. 5. 2019 uzavretý.