UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Podporte nás prostredníctvom BotaniKE

Občianske združenie BotaniKE má za cieľ napomôcť aktivitám súvisiacimi s ochranou a starostlivosťou o areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach pri ich nových aj rozpracovaných projektoch. Ak sa aj vy rozhodnete podporiť vízie zveľadiť botanickú záhradu, môžete tak urobiť prostredníctvom finančnej pomoci. Ďakujeme!

Identifikačné údaje OZ BotaniKE
Názov: BotaniKE, o.z.
Sídlo: Mánesova 23, 043 52, Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52639461
Banka: FIO banka, a.s.
IBAN: SK31 8330 0000 0029 0173 1352

Radí Vás privítame v botanickej záhrade osobne a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
martin.piznak@upjs.sk
facebook: BotaniKE o.z.

Posledná aktualizácia: 05.05.2022