UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanikiáda 2011

O projekte   

 

Vážení kolegovia, milí priatelia, účastníci Botanikiády,

     ako chutí, vonia, či aká príjemná je príroda na dotyk sa pokúšali zistiť každú májovú stredu účastníci 2. ročníka projektu .

     203 žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl, a ich učiteľov sme pozvali do priestorov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a pripravili im zaujímavý program, ktorý niesol podtitul Vnímame prírodu zmyslami. Tu si žiaci svoje teoretické vedomosti získané počas vyučovacích hodín, samoštúdiom či pozorovaním okolia, overili v praxi. Ťahákom k správnemu vypracovaniu problémových úloh bol dobrý zrak, chuť, hmat, čuch a sluch.

     Týmto regionálnym stretnutiam predchádzali na 166 základných školách, ktoré sa rozhodli do projektu zapojiť, školské kolá. Naším projektovým cieľom bolo, aby do on-line kôl na úrovni ZŠ vstúpilo 1200 žiakov. V tomto roku sa doň zapojilo až 3317 žiakov 5. ročníkov košického a prešovského kraja. Prvý ročník projektu v roku 2010 zaujal a presvedčil pedagógov biológie natoľko, že v roku 2011 dokázali vo väčšej miere motivovať svojich žiakov a zapojili doň oveľa viac účastníkov ako sme predpokladali. Celý organizačný tím potešil tento fakt a veríme, že táto tendencia zvyšovania záujmu pretrvá aj v roku 2012.

     V septembri začíname s prípravou tretieho ročníka Botanikiády s podtitulom Farebný svet prírody a ostáva len dúfať, že sa nám naše zámery podarí v plnej miere zrealizovať.

Váš realizačný tím Botanikiády –

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.,

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.,

Ing. Robert Gregorek, PhD.,

 Ing. Peter Fridman,

RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.,

Dr. Ing. Peter Kelbel,

Ing. Stanislav Benčo,

Renata Lišková o a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

 

F O T O G A L É R I A

 

4. 5.2011 11.5.2011 18.5.2011 25.5.2011


Projekt podporili: 

 


Bodové vyhodnotenie riešení problémových úloh žiakov – zoznam žiakov s počtom získaných bodov: 4.5.2011, 11.5.2011, 18.5.2011, 25.5.2011.

Čo o Botanikiáde 2011 povedali a napísali

Kontakt:
PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
Zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice

e-mail: botanikiada@upjs.sk
tel. 055/234 1171

 

Botanikiáda - 2010

Posledná aktualizácia: 15.02.2012