UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanikiáda 2012

O projekte   
 

Milí Botanikiádnici smiley,

sme radi, že sa náš klub fanúšikov prírodovedných vedomostí tak rýchlo rozrastá. Do tretieho ročníka projektu Botanikiáda s podtitulom „Farebný svet prírody“ sa v rámci školských kôl zapojilo 3034 žiakov. Najviac správnych odpovedí sme pri hodnotení zaznamenali v odpovediach na otázku:

Ku hlavnému jedlu niekedy máme možnosť jesť aj prílohu z koreňa známej plodiny s typickou výraznou červenou farbou. Stretávame sa s týmto pokrmom najčastejšie v zaváranej podobe. Ako nazývame tento druh repy? (cvikla)

Správne na ňu odpovedalo 92,2% žiakov zapojených do projektu.

Naopak, najmenej správnych odpovedí sa vyskytlo v otázke:

Ktorá rastlina rastie na vlhkých lúkach? (b - kukučka lúčna)

Správne naň odpovedalo 34,7% zúčastnených žiakov.

Je pre nás veľmi  dôležité získať obraz o spektre vedomostí v generácii našich piatakov a následne z týchto poznatkov vychádzať pri príprave regionálnych kôl Botanikiády.  Tie sa nám v tomto roku naozaj vydarili, o čom svedčí aj množstvo Vašich pozitívnych reakcií. Žiaci sa opäť potrápili i zabavili pri plnení problémových úloh zameraných na ich vnímanie sveta okolo nás. Učitelia ocenili praktické odporúčania Ing. Gregoreka, PhD. pri zakladaní skalky, ku ktorým dostali ako bonus 6 skalničiek. So záujmom si vypočuli aj príspevok Ing. Suváka, PhD. na tému Mimikry – napodobeniny v rastlinnej a živočíšnej ríši. O farbe kvetov a ich význame informoval doc. RNDr. Mochnacký, CSc. Rozprúdiť debatu o pobyte škôl v prostredí Botanickej záhrady sa snažila RNDr. Fridmanová, PhD.

Rok 2012 bol pre náš riešiteľský tím prelomový. Projekt Botanikiáda bol posledný, tretíkrát realizovaný s finančnou pomocou Agentúry na podporu výskumu a vývoja a Mesta Košice. Veríme, že sa nám projekt podarí  finančne i organizačne zabezpečiť aj do nasledujúcich rokov.

 Botanická záhrada je pre Vás otvorená celoročne, preto neváhajte a navštívte miesto botanických unikátov, informácií a krásy.

 Váš realizačný tím Botanikiády –

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
Ing. Robert Gregorek, PhD.
Ing. Peter Fridman
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Dr. Ing. Peter Kelbel
Ing. Renáta Lučanská
Renata Lišková o a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

 

F O T O G A L É R I A

9. 5. 2012 16. 5. 2012 23. 5. 2012 30. 5. 2012


Projekt podporili: 


Bodové vyhodnotenie riešení problémových úloh žiakovzoznam žiakov s počtom získaných bodov.

Čo o Botanikiáde 2012 povedali a napísali

Kontakt:
PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
Zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice

e-mail: botanikiada@upjs.sk
tel. 055/234 1171

Posledná aktualizácia: 07.02.2013