UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanikiáda 2010


Vážení kolegovia, milí priatelia, účastníci Botanikiády,

mesiac máj bol okrem nepriaznivého daždivého počasia netradičný aj jedným výnimočným podujatím – projektom . Naše nápady, myšlienky, zámery, ktoré dlho ležali na papieri, sa nám podarilo preniesť do reality. Usporiadali sme podujatie, z ktorého máme dobrý pocit my, organizátori a veríme, že aj väčšina účastníkov. 

Po realizácii školských kôl Botanikiády formou on-line testov sme sa osobne stretli v Botanickej záhrade s ich víťazmi štyrikrát, a to v turnusoch – 5., 12., 19. a 26. mája. Regionálnych kôl v BZ sa zúčastnilo celkovo 233 žiakov a 116 učiteľov. 

Súťažiacich – žiakov čakalo na šiestich stanovištiach riešenie 22 problémových úloh. Ich znenie dostali vo veľmi pekne spracovanom materiáli, do ktorého môžete nahliadnuť aj na tejto webovej stránke. Napriek tomu, že pri ich plnení museli žiaci preukázať isté vedomosti a zručnosti, úlohy boli zábavné a pútavé.

Aj učiteľov čakal zaujímavý program. Po  privítaní pánom riaditeľom Botanickej záhrady doc. RNDr. S. Mochnackým, CSc.,  a úvodných slovách koordinátorky projektu PhDr. B. Jurečkovej, PhD. zaujal svojou prednáškou o netradičných rastlinách Ing. R. Gregorek, PhD. Každý zúčastnený pedagóg dostal do daru šesť sadeníc exotických rastlín spolu s informačnými listami o ich účinkoch a pestovaní.  Počas prestávky mali učitelia možnosť ochutnať plody goji, zantoxylu, piť čaj z citrónovej trávy, jiaogulanu, kotvičníka zemného ale i kávu :). O súžití hmyzu s rastlinami informoval Ing. M. Suvák, PhD., mimochodom, veľký fanúšik mravcov.

19. mája medzi nás zavítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof.  MUDr. L. Mirossay, DrSc. a zástupcovia médií, ktorí neskôr o tomto podujatí uverejnili informácie v televíziách, rozhlase, či na internete. Čo o Botanikiáde napísali, si môžete pozrieť v prehľade uverejnenom nižšie.

Pred  vyhodnotením dňa nás všetkých čakal chutný obed. Najväčší problém dostať sa k slovu sa periodicky opakoval o 13.00, keď  sa žiaci opäť stretli so svojimi učiteľmi. Mladí súťažiaci sa potrebovali okamžite podeliť so svojimi zážitkami. Veď za to dopoludnie ich nazbierali naozaj neúrekom. Pre lepšiu predstavu Vám odporúčame nazrieť do našej fotogalérie. 


Veríme, že sme prvým ročníkom Botanikiády odštartovali každoročnú sériu príjemných májových stretnutí v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

Ďakujeme za Vašu podporu,  priazeň a teší sa na Vás v máji 2011 Váš realizačný tím Botanikiády - 
♦  PhDr. Beáta Jurečková, PhD.,
♦  doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.,
♦  Ing. Robert Gregorek, PhD.,
♦  Ing. Peter Fridman,
♦  RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.,
♦  Dr. Ing. Peter Kelbel,
♦  Ing. Stanislav Benčo,
♦  Renata Lišková a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci :)

Projekt podporili: 

 


Fotogaléria:
1. turnus – 5. mája 2010
2. turnus – 12. mája 2010
3. turnus – 19. mája 2010
4. turnus – 26. mája 2010

Zadania problémových úloh (pracovný zošit) v elektronickej forme
Bodové vyhodnotenie riešení problémových úloh žiakov – zoznam žiakov s počtom získaných bodov: 5.5.201012.5.2010,  19.5.201026.5.2010.

Prezentácie:
PhDr. B. Jurečková, PhD.
- Botanikiáda
Ing. R. Gregorek, PhD. - Rastliny pre zdravie a život  
Ing. M. Suvák, PhD.


Čo o Botanikiáde povedali a napísali

Kontakt:
PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
Zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice

e-mail: botanikiada@upjs.sk
tel. 055/234 1171
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011