UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Oddelenie okrasnej a úžitkovej flóry

 

Zaoberá sa údržbou výsadieb a rozširovaním zbierkového fondu rastlín mierneho pásma. Teplomilné druhy sa uplatňujú v rozsahu sortimentu rastlín určenom na vyletňovanie /palmy, solitérne dreviny trópov a subtrópov v mobilných nádobách/ a rastlín sezónne pestovaných na vonkajších záhonoch /predovšetkým tzv. „nepravé letničky“ ako napr. Pelargonie, Argyrantemum, Heliotropium...a hľuznaté rastliny/.

Celý sortiment rastlín je možné rozdeliť do nasledovných skupín:

 • Dreviny - sortiment botanických druhov a okrasných kultivarov
  - Množenie a pestovanie drevín v okrasnej škôlke
  - Výsadba a údržba drevín v expozíciách
 • Skalničky a trvalky
  - Množenie a pestovanie v priestore parenísk
  - Tvorba a údržba skaliek a trvalkových záhonov
 • Orná pôda – pestovanie úžitkových a aranžérsky hodnotných druhov rastlín
 • Letničky a dvojročky
  - Množenie a pestovanie sadbového materiálu
  - Výsadby a údržba letničkových záhonov
 • Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
 • Intenzívne trávne plochy
 • Vodné prvky – vodné a močiarne rastliny, vodné živočíchy
   
      

vedúci oddelenia:

Ing. GREGOREK Robert

 

pracovníčky oddelenia:

HOVANOVÁ Gabriela  
  JANETKOVÁ Dagmar  
  KUBAŠIAKOVÁ Magdaléna  
  MOŠKOVÁ Bronislava  
  SEMANÍKOVÁ Katarína  
  SZÜCSOVÁ Eva  

 

TAKÁČOVÁ Viera

 


                      

Posledná aktualizácia: 29.06.2020