UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stromová adopcia

Dňa 28.10.2014 sa vďaka Košickej stromovej adopcii, KESA 2013, obohatil sortiment drevín v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach o 12 exemplárov z piatich druhov (jedľa srienistá, borovica Jeffreyova, borovica limbová, jedľa nordmannova – kaukazská, pagaštan páviový). Dreviny nájdete vysadené pri ceste od tzv. Panskej lúčky smerom k areálu včelnice. Ďakujeme Správe mestskej zelene v Košiciach i adoptívnym rodičom za krásne stromy!


Posledná aktualizácia: 18.04.2019