UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Kniha Hlina a hmyz (Andrej Dúbravský)

Na vrátnici v Botanickej záhrade UPJŠ si môžete zakúpiť inovované vydanie knihy Andreja Dúbravského Hlina a hmyz aj s fotografiami z inštalácie výstavy. Cena 13,-€.


Posledná aktualizácia: 03.08.2021