UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Vstupné


Ceny za poskytované služby a prenájom priestorov Botanickej záhrady UPJŠ:
 
Vstupné dospelí 3 €
Vstupné deti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP 2 €
deti do 6 rokov zdarma
Vstupné žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže BOTANIKIÁDA 1 €
Sprievodcovské služby v SJ 6,50 €
Sprievodcovské služby v cudzom jazyku 10 €
Permanentka neprenosná celoročná   (PR) - dospelí 30 €
Predĺženie PR známkou - dospelí 20 €
PR rodič + 1 dieťa do 10 rokov 20 €
Predĺženie PR známkou (rodič - dieťa do 10 rokov) 10 €
   
Prenájom priestorov - Bežné fotografovanie 1 €
Prenájom priestorov - Komerčné fotografovanie cena dohodou
Prenájom priestorov - Nekomerčné tematické fotografovanie (napr. svadobné, rodinné, narodeninové, portfólia modeliek... 20 €
Prenájom priestorov - Svadobný obrad 133 €
Prenájom priestorov - Fotografovania skupiny na Panskej lúčke 12 €
 

Upozornenie:

V cene PR je pri kúpe novej PR zahrnutá aj hodnota karty (10  €). Pri každej ďalšej aktivácii PR na nový kalendárny rok sa uhrádza len samotná hodnota vstupov (10 € alebo 20 € podľa typu PR). PR je neprenosná a platí na kalendárny rok.

Vzhľadom na priestorové pomery v skleníkoch je odporúčaná veľkosť skupiny do 25 návštevníkov na jedného sprievodcu.                    

Posledná aktualizácia: 18.04.2019