UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Medzinárodné certifikáty

European Computer Driving Licence

Od roku 2004 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta poskytuje záujemcom o medzinárodný certifikát ECDL® (European Computer Driving Licence) preskúšanie v Akreditovanom testovacom centre SK011. Získaním certifikátu ECDL® sa preukazuje schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie.

European Computer Driving Licence

European communication certificate

V roku 2014 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach stala Autorizovaným vzdelávacím strediskom pre program ECo-C® (European communication certificate), ktorý je v krajinách Európskej únie štandardizovaným certifikátom v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií.

European communication certificate

Posledná aktualizácia: 08.08.2016