UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akreditované testovacie centrum ECDL SK011

Dňa 11. 6. 2004 získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akreditáciu testovacieho centra pre vykonávanie testov v rámci programu ECDL.

Testovacie centrum: SK011
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Región: Košice
Akreditovaní skúšobní komisári: Meno / Rozsah akreditácie
 

RNDr. Slavka Blichová - SKT0031 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6

 

RNDr. Radoslav Kalakay - SKT0042 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6

  Mgr. Karol Takáč - SKT0160 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
  Bc. Martin Tomko - SKT0484 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - SKT0502 / M2, M3, M4, M5, M6, M7
Akreditovaná testovacia miestnosť: SKU0056 - Šrobárova 2, Košice
SKU0153 - Šrobárova 2, Košice (mobilná)
Posledná aktualizácia: 18.07.2019