UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akreditované testovacie centrum ECDL SK011

Dňa 11. 6. 2004 získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akreditáciu testovacieho centra pre vykonávanie testov v rámci programu ECDL.

Testovacie centrum: SK011
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Región: Košice
Akreditovaní skúšobní komisári: RNDr. Peter Matta, PhD. - SKT0023
RNDr. Slavka Blichová - SKT0031
RNDr. Radoslav Kalakay - SKT0042
Mgr. Karol Takáč - SKT0160
Mgr. Lenka Derjaninová - SKT0475
RNDr. Jozef Sekerák, PhD. - SKT0477
Akreditovaná testovacia miestnosť: SKU0056 - Jesenná 5, Košice
SKU0153 - Šrobárova 2, Košice (mobilná)
Posledná aktualizácia: 09.08.2016