UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kontakt

Kancelária ECDL ATC SK011

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Šrobárova 2, 2. posch. m. č. 324
041 80 Košice

ecdl@upjs.sk

Mgr. Karol Takáč
manažér ECDL

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:
Posledná aktualizácia: 28.07.2016