UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Autorizované vzdelávacie stredisko

Dňa 29. 10. 2014 získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akreditáciu autorizovaného vzdelávacieho strediska pre vykonávanie testov a kurzov prípravného vzdelania v ECo-C® moduloch v rámci medzinárodného programu ECo-C®.

Vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Región: Košice
Skúšobní komisári a školitelia:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - garant
doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
PhDr. Anna Janovská, PhD.
Mgr. Ondrej Kalina, PhD.
Mgr. Lucia Hricová, PhD.
RNDr. Slavka Blichová

Mgr. Karol Takáč

 

Posledná aktualizácia: 18.07.2019