UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cenník

Poplatky uchádzačov o Certifikát ECo-C
v Autorizovanom vzdelávacom stredisku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  zamestnanec UPJŠ
študent UPJŠ
bežný záujemca

ECo-C Set

  • ECo-C karta
  • 4 testy z modulov
  • obhajoba prípadovej štúdie
  • Certifikát ECo-C
168,00 € 200,40 €
Opravný test z ľubovoľného modulu 27,00 € 33,60 €

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Učebné materiály v slovenskom jazyku

Učebné materiály sú overované na obsahovú zhodu s ECo-C LFQS príručkou (verzia 1.1) a spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu.

  • Modul 1: Tímová práca
  • Modul 2: Selfmarketing
  • Modul 3: Manažment konfliktov
  • Modul 4: Komunikácia

Každé skriptum obsahuje 60 strán. Cena spolu za všetky 4 učebné materiály: 75,00 €

Posledná aktualizácia: 29.07.2016