UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakt

Kancelária ECo-C UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Šrobárova 2, 2. posch. m. č. 324
041 80 Košice

eco-c@upjs.sk

RNDr. Slavka Blichová
manažér ECo-C

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:

Posledná aktualizácia: 18.07.2019