UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Testovanie ECo-C

Pre získanie medzinárodného certifikátu ECo-C je potrebné absolvovať testy zo 4 modulov systému ECo-C (Modul 1: Tímová práca, Modul 2: Selfmarketing, Modul 3: Manažment konfliktov a Modul 4: Komunikácia) a Modul 5: písomná prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom.

Testovanie z modulov 1 – 4 prebieha formou on-line testovania na počítačoch, pričom na testovanie jedného modulu je stanovený časový limit 45 minút. Test je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 24 z 30 bodov. Ukážka demotestu na eco-c.sk

Väčšina otázok v teste je ohodnotených 1 bodom, niektoré otázky sú však ohodnotené aj viacerými bodmi. Pre hodnotenie je ale stanovený princíp „všetko alebo nič“, t.z. že kandidát získava daný počet bodov iba v prípade úplného a správneho zodpovedania otázky, v opačnom prípade nezíska žiaden bod.

Modul 5 prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 minútový dialóg so skúšobným komisárom. Modul je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 12 z 15 bodov.

Záujemca sa prihlási na vyhlásený termín testovania ECo-C prostredníctvom prihlasovacieho portálu vyplnením prihlášky na testovanie ECo-C s ohľadom na obsadenosť jednotlivých termínov testovania ECo-C. Vytlačenú a podpísanú prihlášku na testovanie ECo-C je potrebné doručiť najneskôr 3 dni pred termínom testovania do kancelárie ECo-C UPJŠ  alebu na vrátnicu Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, kde je umiestnená poštová schránka označená logom ECo-C a názvom PRIHLÁŠKY (po vstupe do vestibulu budovy hneď za dverami vpravo na stene pri čitačke ISIC kariet).

Autorizované vzdelávacie centrum potvrdí záujemcovi prijatie prihlášky až po úspešnom zaregistrovaní uchádzača o testovanie v Informačnom systéme ECo-C IPKeurope ECo-C Country Representation Slovenská republika of IPKeurope (Foundation ECo-C Initiative).

Vo zvolenom termíne môže záujemca absolvovať všetky testy (odporúčame max. 2 testy na termín), alebo si ich rozloží do viacerých termínov. Záujemca môže absolvovať v danom termíne test len z tých modulov, na ktoré sa vopred prihlásil; v deň testovania nie je možné dodatočné doplnenie požiadavky.

Poradie vykonávania testov z modulov 1 – 4 je ľubovoľné, ale na modul 5 (prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom) je možné sa prihlásiť až po úspešnom absolvovaní prvých 4 modulov.

V prípade otázok, na ktoré nenájdete odpoveď na stránke, nás kontaktujte cez formulár.

Posledná aktualizácia: 05.08.2016