UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oddelenie ďalšieho vzdelávania

Činnosť Oddelenia ďalšieho vzdelávania je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít:

  • vzdelávacie programy pre absolventov univerzity a odborníkov z praxe v špecifických odborných oblastiach,
  • vzdelávacie programy a kurzy pre štátnu správu a samosprávu,
  • vzdelávacie programy zamerané na digitálnu gramotnosť a soft skills a testovanie pre získanie medzinárodných certifikátov ECDL a ECo-C,
  • Univerzita tretieho veku, 
  • vzdelávacie a popularizačné aktivity pre žiakov SŠ a ZŠ – prednášky, stretnutia s významnými absolventmi, letné tábory, krúžky,...
  • kontinuálne vzdelávanie a atestácie učiteľov ZŠ a SŠ,
  • správa LMS pre ďalšie vzdelávanie.
Posledná aktualizácia: 05.12.2017