UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Portfólio Oddelenia inovatívneho vzdelávania CCVaPP

 • Lektorská a poradenská činnosť
  • lektorská a konzultačná činnosť zameraná na IT a zavádzanie IT do vzdelávania,
  • konzultačná a poradenská činnosť.
 • Grafika
  • grafická úprava materiálov,
  • tvorba viacstranových dokumentov z obrázkov,
  • grafické návrhy plagátov, letákov, katalógov a bulletinov,
  • príprava grafických dokumentov pre tlač,
  • logotypy a dizajn manuály.
 • Video
  • tvorba videomanuálov,
  • tvorba interaktívnych videomanuálov,
  • nahrávanie a spracovanie prednášok resp. cvičení – audio, video.
 • Dokumenty
  • tvorba a úprava dokumentov,
  • tvorba a úprava PDF dokumentov, tvorba PDF kníh, PDF formulárov,
  • digitalizácia dokumentov (OCR),
  • automatické spracovanie formulárov,
  • zverejňovanie dokumentov.
 • Web
  • tvorba a úprava webových stránok,
  • tvorba webových portálov na mieru.
 • IT nástroje vo vzdelávaní
  • tvorba interaktívnych cvičení  a testov,
  • tvorba prezentácii,
  • tvorba interaktívnych prezentácií a on-line prezentácií,
  • úprava appletov,
  • tvorba didaktických hier,
  • tvorba elektronických kurzov.
 • Spracovanie údajov
  • tvorba elektronických dotazníkov, ankiet a formulárov,
  • vyhľadávanie informácii na základe stanovených parametrov,
  • štatistické, grafické spracovanie dát,
  • hromadná korešpondencia, makrá.
 • Technická podpora
  • technická podpora pri realizácii výučby,
  • správa informačných systémov a LMS, CMS, DMS portálov: Moodle, Joomla, WordPress, ...,
  • tvorba šablón a prispôsobenie nastavení informačných systémov,
  • správa rezervačných systémov – MRBS, ...
  • inštalácia softvéru na báze open-source, GPL, CC, freeware licencií,
  • zaškolenie na prácu s existujúcou didaktickou technikou na pracoviskách,
  • lokalizácia portálov, vybraných softvérov, aplikácií, webových stránok a javascriptov do slovenského jazyka.
Posledná aktualizácia: 23.09.2020