UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Horizont 2020

Horizont 2020 - Európska komisia

Horizont 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Euróspkeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet je 77 028,3 mil. eur.

Podrobnosti k výzvam v rámci H2020

Výzvy Horizont 2020


Projekty v realizácii

Ukončené projekty

Posledná aktualizácia: 02.04.2021