UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments

Európska komisia - Horizont 2020


Názov projektu: Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments
Akronym: ALT
ID projektu: 691229
Kód Výzvy: H2020-MSCA-RISE-2015
Podporené z fondu: Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Koordinátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018 (36 mesiacov)
Financie: 351 000,- EUR
CORDIS: http://cordis.europa.eu/project/rcn/199951_en.html
Ciele projektu: Schválený medzinárodný výskumný projekt ALT v rámci programu Horizont 2020 (Rámcový program pre výskum a inovácie EÚ platný pre obdobie 2014 - 2020). Koordinátorom projektu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD., ktorý je zamestnancom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Ústave informatiky.
Posledná aktualizácia: 02.04.2021