UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

History of European Urbanism in the 20th Century

Európska komisia - Horizont 2020


Názov projektu: History of European Urbanism in the 20th Century
Akronym: UrbanHist
ID projektu: 721933
Kód Výzvy: H2020-MSCA-ITN-2016
Podporené z fondu: Horizon 2020, Excellent Science, Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks (ITN), European Joint Doctorates (EJD)
Riaditeľ slovenskej časti projektu: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Katedra histórie FF UPJŠ
Konzorcium riešiteľov: Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko)
Blekinge Tekniska Högskola (Švédsko)
Universidad de Valladolid (Španielsko)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doba riešenia: 01.10.2016 - 30.09.2020 (48 mesiacov)
Financie: 3 703 651,- EUR (konzorcium), z toho 924 315, 84 EUR pre UPJŠ
CORDIS: http://cordis.europa.eu/project/rcn/205563_en.html
Ďalšie informácie: Schválený medzinárodný výskumný projekt UrbanHist v rámci programu Horizont 2020. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika je jedným zo štyroch príjemcov grantu. Riaditeľom slovenskej časti projektu je doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie FF UPJŠ. Do projektu sa zapoja aj pracovníci Ústavu geografie PF UPJŠ.
Posledná aktualizácia: 02.04.2021