UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Program ENI CBC HUSKROUA 2014-2020

The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020

Cezhraničná spolupráca (Cross Border Cooperation - CBC) je kľúčovým prvkom politiky EÚ voči jej susedom. Podporuje trvalo udržateľný rozvoj pozdĺž vonkajších hraníc EÚ, pomáha znižovať rozdiely v životnej úrovni a riešiť spoločné výzvy cez tieto hranice.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014-2020 je jedným zo 16 programov cezhraničnej spolupráce (CBC) na vonkajších hraniciach Európskej únie, ktoré sa implementujú v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) pre finančný rámec 2014 - 2020 CBC je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky a jej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami európskeho susedstva. Viac na https://huskroua-cbc.eu/

Aktuálne výzvy | História výziev


Projekty v realizácii

Projekty v udržateľnosti

Pozastavené projekty

Posledná aktualizácia: 01.04.2021