UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region

The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020


Názov projektu: Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region
Akronym: GEOSES
ID projektu: HUSKROUA/1702/8.1/0065
Kód Výzvy: HUSKROUA/1702
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Dohoda o partnerstve
Prijímateľ: Užhorodská národná univerzita, Ukrajina
Partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Cluj-Napoca
Technická a ekonomická univerzita v Budapešti
Samospráva župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu - zníženie sociálnych a hospodárskych strát a rizík pre ľudské zdravie a život v dôsledku prírodných katastrof v oblasti Karpatského regiónu. Výsledkom projektu je spracovanie celkovej analýzy nedávnych povrchových deformácií. Projektom sa získajú podrobné vedomosti o súčasnej situácii, zároveň sa identifikujú oblasti, kde by sa mala vykonať analýza rizík spojených s deformáciou povrchu (t. j. zosuvy pôdy, zdvih, pokles atď.). Hlavné výsledky: vytvorená databáza nebezpečných miest v oblasti EÚ Karpát, ktoré budú dostupné na webových stránkach partnerov; následné vylepšenie „SES“ zlepšenie prognózy o významných poveternostných udalostiach, ktoré spôsobili prírodné katastrofy; spracovanie mapy rizík.

Posledná aktualizácia: 01.04.2021