UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Operačný program Kvalita životného prostredia

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Výskumná agentúra / Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

https://www.op-kzp.sk

Aktuálne výzvy | História výziev


Projekty v realizácii

Projekty v udržateľnosti

Pozastavené projekty

Posledná aktualizácia: 11.05.2021