UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Operačný program Technická pomoc 2014-2020

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Technická pomoc na obdobie 2014-2020

Operačný program Technická pomoc je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a ochrany finančných záujmov EÚ.

https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/

 

Aktuálne výzvy | História výziev


Projekty v realizácii

Projekty v udržateľnosti

Pozastavené projekty

Posledná aktualizácia: 06.04.2021