UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Aktuality
українська
AIS2

Zrušenie výučby U3V

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať, že so súhlasom rektora UPJŠ rušíme výučbu na U3V pre celý tento akademický rok. Rozhodnutie bolo spravené vzhľadom na aktuálny stav a prognózy, nevidíme ako reálne spustenie výučby na U3V v dohľadnej dobe a posun výučby na koniec mája by znamenal, že by prednášky prebiehali až do konca leta. Preto sme sa rozhodli, že prednášky začneme odznova v septembri 2021 s tým, že poplatok bude automaticky presunutý na nový akademický rok. Keďže aktuálne počty sú v 1. ročníku a na mnohých študijných programoch pomerne nízke, pravdepodobne po Veľkej noci spustíme aj prihlasovanie pre verejnosť, teda pokiaľ máte známych, ktorí majú záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku, budú sa môcť prihlásiť.

Postupne budeme pripravovať termíny a harmonogramy pre AR 2021/2022, začiatok by bol 17.9.2021 (1. a 3. ročník), 24.9.2021 (2. ročník) a 1.10.2021 (4. ročník). O nových termínoch Vás budeme včas informovať.

Mrzí nás, že sme sa tak dlho spolu nestretli, no veríme, že sa v septembri všetci uvidíme a spoločne budeme pokračovať v štúdiu, získavaní nových poznatkov a vzájomnom spoznávaní sa.

Dávajte na seba pozor!

Posledná aktualizácia: 02.02.2021