UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prihláška

Termín podania prihlášky:

 • do naplnenia kapacity študijných programov, resp. do 28. 8. 2020 - v prípade voľných kapacít bude termín predĺžený.

Elektronická prihláška na akademický rok 2020/2021 - tu kliknite

Po odoslaní elektronickej prihlášky zašlite na adresu u3v@upjs.sk oskenované maturitné vysvedčenie, resp. diplom o ukončení vysokej školy, prípadne doneste k nahliadnutiu na zápis v septembri. Po vyplnení elektronickej prihlášky nie je nutné zasielať aj papierovú prihlášku.

Prihlasovanie prostredníctvom papierovej prihlášky nie je možné. Pokiaľ záujemca nemá prístup k internetu, môže sa prihlásiť osobne v kancelárii U3V. Vzhľadom na to, že kancelária U3V sa nachádza na 2. poschodí a budova nemá výťah, odporúčame elektronické prihlasovanie.


Platobné informácie:

» Poplatok uhrádzajte až po 1.6.2020 «

 • Platba bankovým prevodom (SEPA):
  • Účet v tvare IBAN SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol 9704. Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko záujemcu.

 • Osobne
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Univerzita tretieho veku
   Mgr. Ivana Obrinová Rigasová
   Šrobárova 2, 2. poschodie, kancelária č. 314
   041 80  Košice 

Výška poplatku za štúdium je uvedená v Informáciach o štúdiu

Posledná aktualizácia: 18.06.2020