UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prihláška

Termín podania prihlášky:

 • do 6. 9. 2017

Elektronická prihláška na akademický rok 2017/2018 - tu kliknite

Po odoslaní elektronickej prihlášky zašlite na adresu u3v@upjs.sk oskenované maturitné vysvedčenie, resp. diplom o ukončení vysokej školy.

Platobné informácie:

!!! Poplatok uhrádzajte až po potvrdení Vašej prihlášky a našom vyzvaní !!!

 • Platba bankovým prevodom:
  • Účet v tvare IBAN SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol 9704. Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko záujemcu.

 • Platba poštovým poukazom typu R:
  • Číslo účtu v tvare IBAN SK64 8180 0000 0070 0007 4351, kód banky: 8180, variabilný symbol: 9704

   Adresát:
   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Univerzita tretieho veku
   Šrobárova 2
   041 80 Košice

   Do správy pre adresáta je nevyhnutné uviesť priezvisko záujemcu, za ktorého je platba realizovaná.

 • Osobne
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Univerzita tretieho veku
   Mgr. Ivana Rigasová
   Šrobárova 2, 2. poschodie, kancelária č. 314
   041 80  Košice 

Výška poplatku za štúdium je uvedená v Informáciach o štúdiu

Posledná aktualizácia: 06.09.2017