Prejsť na obsah

Pozvánka na konferenciu UNINFOS 2023

0minút, 25sekúnd


Prešovská univerzita v Prešove, Centrum výpočtovej techniky PU
a
EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na konferenciu

UNINFOS 2023

univerzitné informačné systémy

konferencia sa uskutoční pod záštitou
Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.,
rektora PU

14. 6. – 16. 6. 2023

v Prešove

https://uninfos2023.unipo.sk/

Registrácia najneskôr do 9. 5. 2023

V rámci konferencie sa uskutočnia aj oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS Slovensko a zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko.


Študuj na UPJŠ