UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Aktuality

Zmena web stránky

V rámci postupného redizajnu webového sídla univerzity bola realizovaná zmena rýchlych odkazov v záhlaví každej stránky.

Platobná brána

Dňa 5. 11. 2019 bola spustená možnosť úhrad platobnou kartou v Akademickom informačnom systéme AiS2.