UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2017

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Združenie EUNIS Slovensko
  Vás pozývajú
na medzinárodnú konferenciu U N I N F O S  2 0 1 7  (univerzitné informačné systémy)


Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. 
pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity v Trnave 

v dňoch 25.10.2017 - 27.10.2017

                 Viac informácií ...

 

Posledná aktualizácia: 04.12.2017