UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

2020

Vzdelávame pre budúcnosť 2020

Pozývame všetkých učiteľov, riaditeľov škôl, IT správcov a všetkých nadšencov moderného vyučovania na 7. ročník Konferencie Vzdelávame pre budúcnosť 2020.