UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

2021

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Školenie k elektronickému podpisu

Dňa 4.11.2021 sa bude od 9:00 do 10:30 prostredníctvom platformy Microsoft Teams konať online školenie k elektronickému podpisu, ktoré organizuje Centrum informačných a komunikačných technológií – úsek informačnej a kybernetickej bezpečnosti CSIRT-UPJS