UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

2022

SIT 2022

V dňoch   11. – 12. 5. 2022 sa bude konať seminár Sieťové a informačné technológie, ktorý bude súčasťou Medzinárodných vedeckých dní 2022. Veríme, že záujemcovia o prezentáciu a publikovanie si už svoje články pripravujú.

Oznam - prerušenie

V súvislosti s plánovanou inováciou prevádzky serverov v univerzitnej sieti, ktorá sa uskutoční 12.2.2022 v čase od 6.00 - 12.00 hod., dôjde k opakovaným výpadkom v poskytovaní sieťových služieb.