UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Zmena web stránky

V rámci postupného redizajnu webového sídla univerzity bola realizovaná zmena rýchlych odkazov v záhlaví každej stránky. Zameranie týchto odkazov bude na sociálne siete, pričom ostatné odkazy boli presunuté do Intranetu.

Intranet je stránka, ktorá agreguje všetky dôležité informačné systémy, alebo informačné zdroje univerzity. V rámci univerzity je možný prístup na stránku Intranetu bez obmedzenia, mimo univerzity je možný prístup na základe overenia Vašej totožnosti pomocou prihlásenia sa ako do emailu upjs.sk (login Váš email, heslo ako do emailu).

Sociálne siete sú  univerzitné, alebo v prípade, ak fakulta má vlastný variant sociálnej siete, tak sa na stránkach fakulty zobrazí odkaz na sociálnu sieť fakulty. Obdobne platí pre univerzitné pracoviská.  

Pripravujeme aj pätičku zobrazenú na konci každej stránky s najdôležitejšími odkazmi v rámci univerzity, prípadne fakulty.

Posledná aktualizácia: 23.02.2022