UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznam

V súvislosti s tým, že WiFi sieť upjs-guest môže byť zneužitá, sme nútení pristúpiť k jej čiastočnému blokovaniu vo forme prihlásenia sa heslom do siete.

Heslo bude nastavené dňa 1.2.2019 o 10.00 hodine a bude zmenené v závislosti od toho, či dôjde ďalšiemu narušeniu bezpečnosti.

Sieť upjs-guest je určená pre hostí univerzity. Heslo bude k dispozícii na sekretariátoch fakúlt, ústavov, na pracoviskách informatiky fakúlt, alebo univerzitných pracovísk.

Pre zamestnancov a študentov je určená WiFi sieť eduroam. Návod pre nastavenie Wifi eduoram je na stránke https://www.upjs.sk/navody/wifi/.

 

Posledná aktualizácia: 21.02.2019