UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2016

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.
a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1
 
 
♦  Viac informácií ...
 
Posledná aktualizácia: 28.09.2017