Prejsť na obsah

UNINFOS 2014

0minút, 23sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

A

Združenie EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na

Medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2014

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa koná pod záštitou

rektora UPJŠ

prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.

v Košiciach dňa 27.10. – 29.10.2014

areál UPJŠ, Moyzesova 9

Poslanie konferencie:

– Najnovšie vývojové trendy IKT

– Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí

– Digitálna univerzita – ďalšie možnosti smerovania


Študuj na UPJŠ