UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitný vedecký park Medipark
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UVP MediPark na XXIII. Slovensko- Českom kongrese o infekčných chorobách

V dňoch 29. - 31. 5. 2019 sa zástupcovia UVP MediPark zúčastnili  XXIII. Slovensko- Českého kongresu o infekčných chorobách, na ktorom odprezentovali príspevky venované  HIV - aktuálnej situácii v manažmente v SR, národnému plánu kontroly infekčných ochorení, či novým možnostiam liečby multirezistentných ochorení.

 

 

Posledná aktualizácia: 16.07.2019