UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitný vedecký park Medipark
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Riaditeľ UVP MediPark na tlačovej besede pri príležitosti vydania národnej správy HBSC 2017/2018

Dňa 13.6. 2019 sa uskutočnila tlačová beseda pri príležitosti vydania národnej správy HBSC 2017/2018, na ktorej  riaditeľ MediParku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. participoval ako jeden z aktívnych účastníkov.

HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti. Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika) s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Výskumný tím bol v máji a júni 2018 po štyroch rokoch opäť v teréne. Precestoval skoro 10 000 km, navštívil viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovil skoro 10 000 školákov, pričom takmer u 1000 z nich bolo zmerané aj zloženie tela či telesnú zdatnosť. Zistenia sú spracované v Národnej správe.

Filmový dokument k národnej správe HBSC 2017/2018 

https://hbscslovakia.com/


Posledná aktualizácia: 14.08.2019