Prejsť na obsah

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie na Medickej 4, 6 a Popradskej 66

0minút, 24sekúnd

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nie je možné zverejniť menný zoznam uchádzačov na webovej stránke univerzity, ktorým bolo pridelené ubytovanie po odvolaní.

Každý z uchádzačov si môže overiť stav žiadosti po odvolaní, ktorú podal prostredníctvom mailu:

AKCEPTOVANÁ (A) (ubytovanie JE pridelené)

Poz.: V prípade nejasností kontaktujte člena ŠIR svojej fakulty.

Ing. Jozef Maligda
riaditeľ ŠDaJ


Študuj na UPJŠ