Prejsť na obsah

Oznamy pre zvláštne kategórie stravníkov, ŠJ UPJŠ

0minút, 51sekúnd

Študenti EUBA – musia navštíviť Správu AIO, kde požiadajú o zavedenie svojej PIK do systému AIO, alebo o vydanie PIK Externý používateľ v cene 10€.

Dôchodcovia a emeritní profesori – musia požiadať o anonymnú PIK na ŠDaJ, alebo si nechať vystaviť PIK Dôchodca, alebo PIK Externý používateľ, alebo môžu používať revitalizovanú PIK Zamestnanec resp. PIK ITIC. Nárok na príspevok UPJŠ preukážu na Správe AIO.

Osoby s funkčnou čipovou kartou (DPMK, SAD, iné univerzitné preukazy – použiteľnosť posúdi Správa AIO) – musia navštíviť Správu AIO, kde požiadajú o zavedenie svojej PIK do systému AIO, alebo o vydanie PIK Externý používateľ v cene 10€.

Úhrada ceny jedla pre emeritných profesorov:                                            5,10 €

– zamestnávateľ hradí 55% hodnoty                                                              2,81 €

emeritný profesor hradí                                                                            2,29

Uhrada ceny jedla pre dôchodcov, ktorí odišli do dôchodku z UPJŠ       5,10 €

– zamestnávateľ hradí                                                                                       0,20 €

dôchodca hradí                                                                                             4,90 €

Uhrada ceny jedla pre cudzích stravníkov:
cudzí stravník hradí


Študuj na UPJŠ