Prejsť na obsah

Oznamy pre zamestnancov, ŠJ UPJŠ

0minút, 41sekúnd

Od 1.1.2023 sa mení cena jedla na UPJŠ pre zamestnancov.

Pri objednávkach:
Cena jedla 5,10 €
Zamestnávateľ hradí 55% hodnoty2,81 €
Príspevok  zo sociálneho fondu1,09 €
Zamestnanec hradí1,20 €
Pri voľnom predaji:
Minimálna cena jedla pre priznanie príspevkov je 2,50 €.
Pri cene jedla od 2,50 € do 5,10 €:
– Zamestnávateľ hradí 55% z ceny jedla – 2,81 €
– Príspevok zo sociálneho fondu – 1,09 €
– Zamestnanec hradí – 1,20 €
Pri cene jedla od 5,11 €:
– Zamestnávateľ hradí 55% z 4,80 € – 2,81 €
– Príspevok zo sociálneho fondu – 1,09 €

Rozdiel medzi cenou a priznanými príspevkami hradí zamestnanec.


 •   Otváracie hodiny v jedálni na Medickej 4. 
    Pondelok – Štvrtok:
    objednávky:     11.15 hod. – 14.00 hod.
    voľný predaj:   11.15 hod. –  14.00 hod.
    PIATOK:
    objed. + voľný predaj:  11.15 hod. – 14.15 hod.  

Študuj na UPJŠ