UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Študentské domovy a jedálne
українська
AIS2

Oznamy pre zamestnancov, ŠJ UPJŠ


Od 1.3.2020 sa mení cena jedla na UPJŠ pre zamestnancov na 3,90 €.

Pri objednávkach:
Cena jedla 3,90 €
Zamestnávateľ hradí 55% hodnoty 2,15€
Príspevok  zo sociálneho fondu 0,63 €
Zamestnanec hradí 1,12 €

 

Pri voľnom predaji:
Pri cene jedla od 1,90 € do 3,90 €: Zamestnávateľ hradí 55% z ceny jedla  
  Príspevok zo sociálneho fondu 0,63€

 

    Sumu nad 3,90 € hradí zamestnanec !


 •   Otváracie hodiny v jedálni na Medickej 4. 
    Pondelok – Štvrtok:
    objednávky:     11.15 hod. - 14.00 hod.
    voľný predaj:   11.15 hod. -  14.00 hod.
    PIATOK:
    objed. + voľný predaj:  11.15 hod. - 14.15 hod.
   
Posledná aktualizácia: 04.03.2020