UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

Aktuality

TIP UPJŠ sa zúčastnil konferencie COINTT 2022

Od 18. do 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Centra vedecko-technických informácií SR - Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT), ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TIP UPJŠ.

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Dňa 8. septembra doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Chief Technology Officer Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Štúdium energetických miním a bariér proteínového konformačného priestoru“ v odbore Biofyzika.

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV, predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.

CNIC bol predstavený v regionálnej televízii

Projekt Cassovia New Industry Cluster, ako aj nové možnosti, ktoré do východoslovenského prináša, bol vo vysielaní regionálnej televízie telKE predstavený predsedom predstavenstva nášho klastra, prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc.

Celý rozhovor nájdete na FB TV telKE (od 12:55).

Valné zhromaždenie CNIC

Dňa 01.06.2022 sa uskutočnila v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach schôdza valného zhromaždenia združenia Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC)

Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci, podpísané 24. mája 2022, medzi Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) prispeje k rozvoju Košíc ako centra inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedeckej infraštruktúry a súkromného sektora otvára dvere k priamej podpore vzniku nového priemyslu, ktorý pomôže k rastu životnej úrovne a HDP regiónu východného Slovenska. 

CNIC & ZEISS spoločne pre rozvoj moderného priemyslu východného Slovenska

Cassovia New Industry Cluster (CNIC), na základe partnerskej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Cassovia Discovery Park, ústavov SAV, KSK, mesta Košice a súkromného sektora, nadviazal spoluprácu s popredným svetovým výrobcom optických systémov - spoločnosťou ZEISS.

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

Predseda predstavenstva združenia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP UPJŠ, a zároveň člen predstavenstva CNIC, Mgr. Roman Oros, privítali 6. apríla tím špecialistov Svetovej banky (World Bank)...

Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV ocenila dosiahnuté výsledky riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ v projekte APVV-15-0069 „Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR“ a zaradila ho tak do výročnej publikácie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021“.

Voľné pracovné miesto

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovné miesto
Administratívna podpora pre projekt CassTech (Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií)

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V novembrovom vydaní mesačníka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Obchod priemysel hospodárstvo sa môžete dozvedieť viac o návšteve Estónska slovenskou delegáciou z Košíc, ktorá sa konala pod záštitou SOPK a zúčastnili sa jej prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP-UPJŠ a člen predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Mgr. Roman Oros. 

Projekt Košický klaster nového priemyslu ako súčasť strategickej rady premiéra SR

Dňa 9. novembra 2021 sa konalo rokovanie strategickej rady premiéra Eduarda Hegera, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košického samosprávneho kraja a združenia Košický klaster nového priemyslu.

CNIC podpísalo Memorandum o porozumení so spoločnosťou Tachyum

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) podpísal dňa 5. novembra 2021 na pôde Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ Memorandum o porozumení so slovensko-americkou spoločnosťou Tachyum s.r.o. Memorandum o porozumení podpísal  za CNIC predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a za spoločnosť Tachyum s.r.o. spoluzakladateľ a CEO,  Ing. Radoslav Danilák, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj Mgr. Roman Oros za CNIC a Róbert Cisár, Business Development manažér za Tachyum. 

Zasadnutie predstavenstva CNIC

Dňa 28.10. sa na pôde Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ konalo zasadnutie predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Úspech projektu CIB v oblasti paleontológie v Uzbekistane

Doc. RNDr. Martinovi Kundrátovi, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ sa podarilo po vyše dvoch rokoch realizovať v období od 22. septembra – 12. októbra 2021 v Uzbekistane projekt hľadania ostatkov dinosaurov v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente. Tento projekt sa podarilo zrealizovať aj vďaka podpore zo strany veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taškent a v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente.

Košický klaster nového priemyslu získal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2021

V rámci konferencie COINTT 2021 - Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá sa konala 19.-21.10.2021 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave boli odovzdané ocenenia - Cena za transfer technológií na Slovensku 2021. Podujatie bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.

Stretnutie zástupcov CNIC a Tachyum

Dňa 11.10.2021 sa na pôde TIP-UPJŠ stretli zástupcovia firmy Tachyum, združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoločnosť SAFTRA photonics sa zúčastní EXPO DUBAI 2020 počas týždňa Klíma a biodiverzita

SAFTRA photonics s.r.o. je high-tech spoločnosť, ktorá vznikla ako start-up na UPJŠ v Košiciach. Dnes táto spoločnosť pokračuje v spolupráci s Technologickým a inovačným parkom TIP-UPJŠ, s ktorým rieši dva projekty. Prvý projekt (agentúra APVV) je zameraný na vývoj metodiky detekcie toxických látok dioxánu a glyfosátu a druhý projekt je zamerany na citlivú, selektívnu a rýchlu detekciu rôznych mutácií koronavírusu SARS-Cov-2 (projekt štrukturálnych fondov).

Ustanovujúce valné zhromaždenie združenia CNIC

Dňa 23.09.2021 sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Habilitácia v Centre interdisciplinárnych biovied CIB, TIP-UPJŠ

Dňa 20.09.2021 sa v priestoroch rektorátu UPJŠ konala habilitácia RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ. Dr. Žoldák predniesol habilitačnú prednášku s názvom  Laserová optická pinzeta: od objavu k aplikácii a potom predstavil hlavné výsledky svojej habilitačnej práce s názvom „Štúdium biofyzikálnych vlastností proteínov pomocou laserovej optickej pinzety“.

TIP-UPJŠ sa zúčastnilo SlovakiaTech Forum Expo 2021

V dňoch 14.-15.09.2021 sa zástupcovia Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ v Košiciach zúčastnili medzinárodnej technologickej konferencie SlovakiaTech Forum Expo 2021, ktorá sa konala v Kulturparku v Košiciach. Jedným zo spíkrov na konferencii bol aj riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. Pavol Miškovský, kde predstavil projekt Košický klaster nového priemyslu (CNIC) na tému Technology meets humanity v bloku Green evolution. Prof. Miškovský popísal ciele, víziu projektu a jeho udržateľnosť, a zároveň detailne vysvetlil symboliku loga CNIC.  

TIP-UPJŠ bolo súčasťou delegácie Košickej regionálnej komory SOPK v Estónsku

V dňoch 05.- 08. septembra 2021 boli prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, Roman Oros z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ súčasťou ekonomickej misie pod záštitou Košickej regionálnej komory SOPK v hlavnom meste Estónska - Tallinn.

SlovakiaTech Forum - Expo 2021

Pozývame Vás na medzinárodnú odbornú konferenciu SlovakiaTech Forum-Expo 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.09. - 15.09.2021 v Kulturparku v Košiciach pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košického samosprávneho kraja a mesta Košice  na tému Technology meets humanity, Humanity meets technology.

TIP-UPJŠ je súčasťou projektu EIT HEI Initiative: InnoChange

Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE) s podporou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) rozbieha nový projekt pre rozvoj inovácií a podnikateľskej kultúry na úrovni vysokých škôl a TIP UPJŠ bude jedným z partnerov.

Založenie Košického klastra nového priemyslu

Dňa 04. 08. 2021 boli v zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja podpísané zakladateľské zmluvy Inovačného centra Košického kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorých  zakladateľmi sú tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice a Košický samosprávny kraj. Okrem akademického sektora a samosprávy v ňom participujú aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

Erasmus + mobilita na Univerzite v Sassari

V júli sa kolegyne z TIP-UPJŠ - Ing. Zuzana Svoreňová, prevádzková riaditeľka a Mgr. Slavomíra Hrabovská, marketing a PR manažérka zúčastnili programu Erasmus + Staff Training Mobility a navštívili Universita Degli Study di Sassari v Taliansku. Cieľom programu bola návšteva partnerskej univerzity v Sassari a vzájomná výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými oddeleniami v oblasti marketingu, PR, ekonomických procesov, technologického transferu. 

Študentská osobnosť Slovenska

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., právnička Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ, získala začiatkom júla top ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska v kategórii právo" za akademický rok 2019/2020

Stretnutie TIP-UPJŠ so zástupcami Svetovej banky

Dňa 28.6.2021 sa konalo na pôde UPJŠ v Košiciach na Jesennej ulici stretnutie so Svetovou bankou, ktorého sa zúčastnili riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúca Centra transferu technológií, doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., právnička Centra transferu technológií, JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., vedúci Oddelenia obchodu a marketingu TIP-UPJŠ, Mgr. Roman Oros, odborný pracovník pre Oddelenie obchodu a marketingu TIP-UPJŠ, Mgr. Viktória Bančanská, marketing a PR manažér TIP-UPJŠ, Mgr. Slavomíra Hrabovská a zástupcovia zo Svetovej banky Grzegorz Aleksander Wolszczak, líder pre R&D komponent CuRI KSK a Krzysztof Malicki, špecialista pre R&D komponent CuRI KSK.

Pozvánka na online event Townhall Košice

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, Csc. Vás pozýva dňa 15. 06. 2021 o 13:30 hod. na online event Townhall Košice pod záštitou AmCham Slovakia, kde predstaví jeden z významných projektov pre východné Slovensko - Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Časopis UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA venovaný projektu Košický klaster nového priemyslu (CNIC)

Nenechajte si ujsť mimoriadne číslo univerzitného časopisu k projektu Košický klaster nového priemyslu – “Cassovia New Industry Cluster“ (CNIC). Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom so silnou podporou regionálnych samospráv.

ONLINE WORKSHOP: Odměňování podnikových vynálezů

Fakulta financí a účetníctví VŠE v Prahe organizuje Workshop na tému Odměňování podnikových vynálezů. Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD., LL.M. z Katedry občianskeho práva UPJŠ v Košiciach a vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ bude prednášať na tému Komparace České, Slovenské a Německé právní úpravy zaměstnaneckých vynálezů.

ONLINE PODUJATIE: VIRTUÁLNÍ OLOMOUCKÝ PRÁVNICKÝ DEN

Pozývame Vás na online podujatie Virtuální Olomoucký Pravnický Den k príležitosti 30 rokov obnovenej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Vedúca Centra transferu technológií doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bude prednášať na tému Osobitosti právnej ochrany výsledkov činnosti tvorivých zamestnancov v prostredí univerzít

Rokovanie zakladajúcich členov CNIC s MŠVVaŠ na pôde UPJŠ

21. apríla 2021 privítali zakladajúci členovia CNIC na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzácnu návštevu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa, pošas ktorej rokovali o financovaní a udržateľnosti projektu Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

UPJŠ sa stala najlepšie hodnotenou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila na pozícii 201-250, čím sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou. Oproti minulému roku si univerzita výrazne polepšila, kedy sa umiestnila na pozícii 301-400.

Nominácie do orgánov Národného centra transferu technológií SR

Radi by sme Vás informovali, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poverila vedúcu Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku UPJŠ doc. JUDr. Renátu Bačárovú, PhD., LL.M. na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a obchodného riaditeľa Technologického a inovačného parku UPJŠ  Mgr. Romana Orosa na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií v Národnom centre transferu technológií SR

Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO

Dňa 24.02.2021 sa zástupcovia Centra transferu technológií zúčastnili semináru organizovaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), v rámci ktorého boli predstavené databázy patentov, ochranných známok a dizajnov, ktoré prevádzkuje a sprístupňuje WIPO, ako aj iné online nástroje nápomocné pri výskume.

Výzva na zapojenie sa do programu „Co-founder matching“ s EIT Food

EIT Food je iniciatíva založená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) na podporu zelenej ekonomiky Európskej únie (EÚ) v oblasti zdravých potravín a poľnohospodárstva. Ponúka výskumné a start-upové programy  prístupné 17 európskym krajinám pre urýchlenie inovácií v tomto segmente.

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

V dňoch 12. a 13. októbra 2020 sa uskutočnil Kick-off míting v rámci projektu CasProt, ktorý organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako koordinátor projektu Horizon 2020 z európskeho Rámcového programu EÚ pre výskum  a inovácie v rámci výzvy “Twinning“

Voľné pracovné miesto na TIP UPJŠ

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta na pozíciu: Vedecký pracovník – v oblasti štúdia proteínov 

Falling Walls Lab Slovakia 2020

Po úspešných  predchádzajúcich ročníkoch sa na Slovensku opäť uskutoční podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020, ktoré je oficiálnou súčasťou prestížneho svetového podujatia Falling Walls Lab, je príležitosťou pre mladých inovátorov a poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Umožňuje im prezentovať svoje výskumné aktivity, podnikateľské modely, inovatívne projekty či myšlienky pred ďalšími mladými inovátormi a váženou porotou z oblasti vedy, inovácií a biznisu.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 2. 3. 2020 o 14:00 hod. sa  konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce  doc. RNDr. Erika Sedláka, PhD.  vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ Košice. Téma práce: „Conformational properties of cytochrome c and cytochrome c oxidase“.

Voľné pracovné miesto

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovné miesto: Odborný pracovník  pre obchodné činnosti TIP-UPJŠ

Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Európskej komisie na pôde UPJŠ

V rámci pokračovania prác na projekte: „Technologického a inovačného parku Košice (TIP-Košice)“ sa v dňoch 23. – 24. 01. 2020 uskutočnilo na pôde UPJŠ stretnutie predstaviteľov Divízie technologického transferu Spojeného výskumného centra, Brusel (JRC) a nominovaných expertov Európskej komisie (EK) s rektormi košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), podpredsedom SAV, reprezentantmi Košického samosprávneho kraja a primátora mesta Košice.

UPJŠ na konferencii UNINFOS 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila medzinárodnej konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa tento rok konala na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od 6. do 8.11. 2019. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala dňa 24.10.2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastupovali zamestnanci CTT TIP-UPJŠ a zástupcovia tvorivých tímov UPJŠ

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie

TIP – UPJŠ sa sťahuje do priestorov UVP MediPark

V júni 2019 odštartovalo sťahovanie Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do priestorov UVP MediPark presťahovaním Centra progresívnych materiálov(CPM)

Otvorenie nových laboratórií CIB

Dňa 19. februára 2019 o 16:00 hod. sa konalo v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach otvorenie nových laboratórií, ktoré predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ

Memorandum o porozumení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko TIP - UPJŠ podpísala Memorandum o porozumení so spoločnosťami SAFTRA photonics, s.r.o., SAFTRA 3D mapping, s.r.o. , RV magnetics, a.s. a DEG Bioresearch, s.r.o.

Návrat Fantóma: objav nového druhu Archaeopteryxa – ikonického pravtáka

Výskumný tím vedený Martinom Kundrátom, zložený z pracovníkov TIP-UPJŠ, univerzity v Uppsale (Per Ahlberg a Benjamin Kear), Manchesteri (John Nudds) a Čínskej akadémie geologických vied (Lü Junchang) odhalil množstvo prekvapivých anatomických detailov a unikátnu trojrozmernú mikroštruktúru kostí Fantóma

SAFTRA photonics predstavila kompletný detekčný system pre organické znečistenie vody

High-tech spoločnosť SAFTRA photonics, pracuje od svojho vzniku na riešeniach pre detekciu organických polutantov vo vode. Začiatkom septembra dosiahla ďalší míľnik, keď predstavila kompletný detekčný systém. Pozostáva z čipov, ramanovho spektrometra a analytického softvéru. Celý systém sa zmestí do veľkosti kufríka a predstavuje mobilné riešenie vhodné pre širokú škálu aplikácií súvisiacich s kontrolou kvality vody.