UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UPJŠ v Košiciach podpísala prvú zmluvu o spolupráci s dcérskou spoločnosťou SAFTRY s.r.o.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a SAFTRA Photonics, ako prvý spin off SAFTRY s.r.o., podpísali zmluvu o spolupráci. Stalo sa tak v utorok 10. júla 2018 v priestoroch Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a konateľa spoločnosti prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. Predmetom zmluvy je prenájom prístroja na výkon laboratórnych činností v rámci výskumu a vývoja pre potreby realizácie výskumného projektu NanoScreen, ktorý sa zaoberá vývojom prenosného senzora na detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách. „Význam zmluvy je aj v tom, že nastavuje pravidlá prenájmu prístrojov našej vedeckej infraštruktúry pre externé subjekty“, uviedol po podpise rektor UPJŠ v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 16.05.2019