UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

SAFTRA photonics predstavila kompletný detekčný system pre organické znečistenie vody

High-tech spoločnosť SAFTRA photonics, pracuje od svojho vzniku na riešeniach pre detekciu organických polutantov vo vode. Začiatkom septembra dosiahla ďalší míľnik, keď predstavila kompletný detekčný systém. Pozostáva z čipov, ramanovho spektrometra a analytického softvéru. Celý systém sa zmestí do veľkosti kufríka a predstavuje mobilné riešenie vhodné pre širokú škálu aplikácií súvisiacich s kontrolou kvality vody. Prvými aplikáciami bude kontrola pitnej vody pre vodárne a potravinársky priemysel, neskôr sa pridá kontrola životného prostredia a odpadových vôd.

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti prof. Pavol Miškovský, je to míľnik pre analytickú chémiu svetového významu. Riešenie je flexibilné a môže byť použité ako cielená analýza (target analysis) pre širokú škálu organických molekúl vo vode. Riešenie je veľmi rýchle, a lacné a nevyžaduje predprípravu vzoriek čo umožní dosiahnuť vyššiu citlivosť a úspory v procese analýzy vody priamo pre vodárne, potravinársky priemysel, alebo ich poskytovateľov služieb.

Systém je založený na plazmónovej nano-fotonickej technológii (podaný patent) a inovovanom Ramanovom detekčnom systéme (spetrometria). Ten umožňuje detekciu veľmi malých koncentrácií organických molekúl vo vode s citlivosťou až do úrovne ppb.

Systém bol prvýkrát verejne predvedený minulý týždeň v čínskom Šanghaji na výstave China International Industry Fair, kde spoločnosť SAFTRA photonics vystavovala v rámci pavilónu EÚ s ďalšími top-inovatívnymi firmami z Európskej únie. Projekt bol podporený z programu Horizont 2020 ako doteraz jediný slovenský projekt v programe SME Instrument – Fáza 2.


Posledná aktualizácia: 11.09.2019