UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Návrat Fantóma: objav nového druhu Archaeopteryxa – ikonického pravtáka

Viac ako 120 rokov bol Archaeopteryx považovaný za ikonickú skamenelinu dokazujúcu pôvod vtákov z dinosaurov. Existenciu tohto tvora dokazuje dvanásť nekompletných kostier objavených v južnom Nemecku. Medzi ne patrí aj kostra ôsmeho exempláru. Ten zmizol krátko po svojom objave a dostal prezývku – Fantóm.

Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. z Centra pre interdisciplinárne biovedy Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vedúcim medzinárodnej skupiny, ktorá Fantóma opäť oživila. Rozsiahlu vedeckú štúdiu publikoval spolu so svojimi kolegami v medzinárodnom časopise Historical Biology.

V novej štúdii použili špičkové postupy analytického zobrazovania vrátane synchrotrónovej mikrotomografie. Tento technologický úspech dosiahli v spolupráci s európskym pracoviskom synchrotrónovej radiácie vo francúzskom Gernobli.

Výskumný tím vedený Martinom Kundrátom, zložený z pracovníkov TIP-UPJŠ, univerzity v Uppsale (Per Ahlberg a Benjamin Kear), Manchesteri (John Nudds) a Čínskej akadémie geologických vied (Lü Junchang) odhalil množstvo prekvapivých anatomických detailov a unikátnu trojrozmernú mikroštruktúru kostí Fantóma neprístupných konvenčným technikám. “Chvíľu potrvá než odborná komunita strávi všetky nové informácie. Jedná vec je však istá. Tou je, že kamenný Fantóm predstavuje prvý exemplár Archaeopteryxa, ktorý podstúpil modernú digitálnu pitvu,“ dodal Kundrát.


Posledná aktualizácia: 11.09.2019