UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Memorandum o porozumení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko TIP - UPJŠ podpísala Memorandum o porozumení so spoločnosťami SAFTRA photonics, s.r.o., SAFTRA 3D mapping, s.r.o. , RV magnetics, a.s. a DEG Bioresearch, s.r.o.

Zmluvné strany memoranda týmto deklarujú záujem o spoluprácu a napĺňanie spoločných cieľov vo vzdelávaní, vede, výskume a pri transfere technológií.

 

Posledná aktualizácia: 23.08.2019