UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovné jednanie spoločností v portfóliu TIP-UPJŠ

V utorok 22. 01. 2019 sa v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ na Jesennej 5 uskutočnilo pracovné jednanie spoločností v portfóliu TIP-UPJŠ. Stretnutia sa zúčastnili spoločnosti: SAFTRA 3D maping, R.V. Magnetics, DEG Bioresearch a SAFTRA Photonics. Okrem už zavedených spoločností, ktoré sú v štádiu plného rozvoja, predstavili na stretnutí  svoje podnikateľské zámery i študentky Filozofickej fakulty Alexandra Firmentová a Natália Bodišová. Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ ich vyhodnotila ako mimoriadne tvorivé, s jasným komerčným potenciálom, a rozhodla o ďalšej spolupráci so študentkami s cieľom pomôcť rozvoju ich podnikateľských zámerov. Konkrétne opatrenia budú prijaté a následne zverejnené po  pracovných jednaniach 06. 02. 2019.
Stretnutia sa okrem toho zúčastnili: prevádzková riaditeľka TIP-UPJŠ Ing. Zuzana Svoreňová, vedúca Referátu obchodno-právneho oddelenia TIP-UPJŠ  JUDr. Renáta Bačárová, riaditeľka UNIPOC Mgr. Veronika Zibriniová a Mgr. Zuzana Kožárová, kariérový poradca.
Riaditeľ TIP-UPJŠ prof. Pavol Miškovský hodnotil stretnutie ako mimoriadne vecné a prospešné. Konštatoval, že už na začiatku práce na budovaní TIP-UPJŠ máme v portfóliu všetky typy podnikateľských subjektov, tak ako sme ich v projekte TIP-UPJŠ naprojektovali a teda spoločnosti: spin-off, start-up a začínajúci podnikatelia z radov študentov.  Ocenil tiež spoluprácu s UNIPOC UPJŠ, v ktorom TIP-UPJŠ našiel významný spojovník medzi TIP-UPJŠ a študentmi UPJŠ. Zdôraznil, že práca s novovytvorenými a začínajúcimi spoločnosťami na pôde UPJŠ je prioritným cieľom TIP a že už súčasné výsledky TIP v tomto smere vytvárajú predpoklady na to, aby sa naša univerzita stala príkladom pre ostatné akademické inštitúcie na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 23.08.2019