UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

2019

INFO DAY EMBL 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR Bratislava, Vás pozývajú na podujatie INFO DAY EMBL 2019, ktoré sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava